گرانول نشاسته ذرت

خرید عمده گرانول نشاسته ذرت

نشاسته ذرت

نشاسته پلیمری از ملکولهای گلوکز است یا میتوان گفت

نشاسته از واحدهای امیلوز و امیلوپکتین که پلیمرهایی

با شاخه های بسیار گلوکز هستند تشکیل شده است .

این ماده در بافتهای گیاهی بصورت دانه هایی جدا از هم

یا گرانول وجود دارد که قطر انها 2 تا 100 میکرون متغیر می باشد .

خصوصیت این گرانولها در گیاهان مختلف بسیار متفاوت است .

از این نظر میتوانند به منزله مبنایی (از نقطه نظر مبدا) برای تقسیم بندی

نشاسته های مختلف مورد استفاده قرار گیرد .

خریدگرانول نشاسته ذرت

نشاسته ذرت-مرغوب

گرانولها از لحاظ شکل ممکن است به صورتهای کروی – بیضی

و یا چند وجهی باشند که با میکروسکوپ قابل بررسی هستند .

این گرانولها دارای یک مبدا بزرگ به نام هیلام (Hilum) می باشند

که اغلب توسط حلقه های متحدالمرکزی احاطه شده اند

مهمترین منابع تهیه نشاسته ذرت ، گندم ، سیب زمینی ، برنج ،

کاساوا (به نام تاپیوکا ) و ساگو می باشند . در این میان بزرگترین

گرانولها (با قطر متوسط 33 میکرون ) مربوط به سیب زمینی و کوچکترین

آنها (با قطر متوسط 5 میکرون ) متعلق به برنج میباشد

فرمول کلی نشاسته n ( C6H10O5) می باشد

ولی ساختار ملکولی در انها اندکی متفاوت میباشد .

گرانول نشاسته ذرت