چارت سازمانی هلدینگ پودرینه شمال

چارت سازمانی هلدینگ پودرینه شمال

چارت سازمانی هلدینگ پودرینه شمال-صنایع غذایی پودرینه شمال (احدی نژاد) با بیش از 40 سال سابقه مداوم به عنوان

 یکی از اولین و برترین تولید کننده محصولات پودری و گرانولی، مواد اولیه قنادی، عطاری و …

 از بهترین و با کیفیت ترین مواد اولیه با تکنولوژی مدرن می باشد.

پودرینه

مرحوم حاج کربلایی احمد احدی نژاد درزی فرزند حاج کربلایی شیخ محمود احدی نژاد

 درزی از مالکان و روحانیون بزرگ و به نام منطقه بابل و بابلسر به شمار می آمدند.

 نامبرده علاوه بر رسالت انتقال آموزه های دینی و معنوی به مردمان آن دیار،

چارت سازمانی هلدینگ پودرینه شمال

 به شغل شریف کشاورزی و باغداری نیز فعالیت داشتند. مرحوم حاج احمد احدی نژاد

 درزی نیز در نوجوانی شغل و پیشه پدر را سرلوحه فعالیت های خود قرار دادند

 و سپس در جوانی به منظور کسب تجربه جدید کاری به شهر بابل عزیمت نموده

چارت سازمانی هلدینگ پودرینه شمال

 و به شغل شریف بزازی و فروش پارچه روی آوردند که در ادامه بعد از فوت پدر

 این پیشه را رها کرده و جهت کمک به خانواده به شهر و روستای خود بازگشتند.

 نامبرده با توجه هوش بالا و نگاه ویژه اقتصادی از نیم دانه ها و برنج های شکسته

محصولات

 که در آن زمان از آنها به عنوان ضایعات نام برده میشد دست به اقدام جدید

 و خلاقانه با نگاه اقتصادی زدند.

این تداوم در کیفیت با استقبال بسیاری از تولید کنندگان صنعت غذا،

 قنادی ها و شرکت های بسته بندی روبرو

شده و توانسته است

 با به روز نگاه داشتن تجهیزات تولیدی و

مرحوم حاج کربلایی احمد احدی نژاد درزی فرزند

حاج کربلایی شیخ محمود احدی نژاد 

چارت سازمانی هلدینگ پودرینه شمال

درزی از مالکان و روحانیون بزرگ و به نام منطقه بابل

و بابلسر به شمار می آمدند.

 نامبرده علاوه بر رسالت انتقال آموزه های دینی و معنوی به مردمان آن دیار،

 به شغل شریف کشاورزی و باغداری نیز فعالیت داشتند. مرحوم حاج احمد احدی نژاد درزی

چارت سازمانی هلدینگ پودرینه شمال

 نیز در نوجوانی شغل و پیشه پدر را سرلوحه فعالیت های خود

قرار دادند و سپس 

در جوانی به منظور کسب تجربه جدید کاری به شهر بابل عزیمت نموده و به شغل

 شریف بزازی و فروش پارچه روی آوردند که در ادامه بعد از فوت پدر این پیشه

 را رها کرده و جهت کمک به خانواده به شهر و روستای خود بازگشتند.

 نامبرده با توجه هوش بالا و نگاه ویژه اقتصادی

چارت سازمانی هلدینگ پودرینه شمال

از نیم دانه ها و برنج های شکسته

 که در آن زمان از آنها به عنوان ضایعات نام برده میشد دست به اقدام جدید

 و خلاقانه با نگاه اقتصادی زدند.

آزمایشگاهی و استفاده از نیروی جوان

و مهندسین متخصص در حوزه صنایع

 غذایی و شیمی در فضایی دانش بنیان و تحقیقاتی خدمات شایانی

 را در زمینه تولید و تامین به مشتریان و مصرف کنندگان عزیز ارائه نماید.

مرحوم حاج کربلایی احمد احدی نژاد درزی فرزند

حاج کربلایی شیخ محمود احدی نژاد

 درزی از مالکان و روحانیون بزرگ و به نام منطقه بابل و بابلسر به شمار می آمدند.

 نامبرده علاوه بر رسالت انتقال آموزه های دینی و معنوی به مردمان آن دیار، 

به شغل شریف کشاورزی و باغداری نیز فعالیت داشتند. مرحوم حاج احمد احدی نژاد

 درزی نیز در نوجوانی شغل و پیشه پدر را سرلوحه فعالیت های خود قرار دادند

 و سپس در جوانی به منظور کسب تجربه جدید کاری به شهر بابل عزیمت نموده

 و به شغل شریف بزازی و فروش پارچه روی آوردند که در ادامه بعد از فوت پدر

 این پیشه را رها کرده و جهت کمک به خانواده به شهر و روستای خود بازگشتند.

 نامبرده با توجه هوش بالا و نگاه ویژه اقتصادی از نیم دانه ها و برنج های شکسته

 که در آن زمان از آنها به عنوان ضایعات نام برده میشد دست

 به اقدام جدید و خلاقانه با نگاه اقتصادی زدند.

مرحوم حاج کربلایی احمد احدی نژاد درزی فرزند حاج کربلایی شیخ محمود احدی نژاد درزی

 از مالکان و روحانیون بزرگ و به نام منطقه بابل و بابلسر به شمار می آمدند.

 نامبرده علاوه بر رسالت انتقال آموزه های دینی و معنوی به مردمان آن دیار، به شغل

مرحوم حاج کربلایی احمد احدی نژاد درزی فرزند حاج کربلایی شیخ محمود احدی نژاد درزی

 از مالکان و روحانیون بزرگ و به نام منطقه بابل و بابلسر به شمار می آمدند.

 نامبرده علاوه بر رسالت انتقال آموزه های دینی و معنوی به مردمان آن دیار،

 به شغل شریف کشاورزی و باغداری نیز فعالیت داشتند. مرحوم حاج احمد احدی نژاد درزی

 نیز در نوجوانی شغل و پیشه پدر را سرلوحه فعالیت های خود قرار دادند

 و سپس در جوانی به منظور کسب تجربه جدید کاری به شهر بابل عزیمت نموده

 و به شغل شریف بزازی و فروش پارچه روی آوردند که در ادامه بعد از فوت پدر

 این پیشه را رها کرده و جهت کمک به خانواده به شهر و روستای خود بازگشتند.

 نامبرده با توجه هوش بالا و نگاه ویژه اقتصادی از نیم دانه ها و برنج های شکسته

 که در آن زمان از آنها به عنوان ضایعات نام برده میشد دست به اقدام جدید

 و خلاقانه با نگاه اقتصادی زدند.

شریف کشاورزی و باغداری نیز فعالیت داشتند. مرحوم حاج احمد احدی نژاد درزی

 نیز در نوجوانی شغل و پیشه پدر را سرلوحه فعالیت های خود قرار دادند

 و سپس در جوانی به منظور کسب تجربه جدید کاری به شهر بابل عزیمت نموده

 و به شغل شریف بزازی و فروش پارچه روی آوردند که در ادامه بعد از فوت پدر

 این پیشه را رها کرده و جهت کمک به خانواده به شهر و روستای خود بازگشتند.

 نامبرده با توجه هوش بالا و نگاه ویژه اقتصادی از نیم دانه ها و برنج های

مرحوم حاج کربلایی احمد احدی نژاد درزی فرزند حاج کربلایی شیخ محمود احدی نژاد درزی

 از مالکان و روحانیون بزرگ و به نام منطقه بابل و بابلسر به شمار می آمدند.

 نامبرده علاوه بر رسالت انتقال آموزه های دینی و معنوی به مردمان آن دیار،

 به شغل شریف کشاورزی و باغداری نیز فعالیت داشتند. مرحوم حاج احمد احدی نژاد درزی

 نیز در نوجوانی شغل و پیشه پدر را سرلوحه فعالیت های خود قرار دادند 

و سپس در جوانی به منظور کسب تجربه جدید کاری به شهر بابل عزیمت

 نموده و به شغل شریف بزازی و فروش پارچه روی آوردند که در ادامه بعد 

از فوت پدر این پیشه را رها کرده و جهت کمک به خانواده به شهر و روستای

 خود بازگشتند. نامبرده با توجه هوش بالا و نگاه ویژه اقتصادی از نیم دانه ها

 و برنج های شکسته که در آن زمان از آنها به عنوان ضایعات نام برده میشد

 دست به اقدام جدید و خلاقانه با نگاه اقتصادی زدند.

شکسته که در آن زمان از آنها به عنوان ضایعات نام برده میشد دست

 به اقدام جدید و خلاقانه با نگاه اقتصادی زدند.

پودرینه

مرحوم حاج کربلایی احمد احدی نژاد درزی فرزند حاج کربلایی شیخ محمود

 احدی نژاد درزی از مالکان و روحانیون بزرگ و به نام منطقه بابل و بابلسر

 به شمار می آمدند. نامبرده علاوه بر رسالت انتقال آموزه های دینی

 و معنوی به مردمان آن دیار، به شغل شریف کشاورزی و باغداری نیز فعالیت داشتند.

 مرحوم حاج احمد احدی نژاد درزی نیز در نوجوانی شغل و پیشه پدر را سرلوحه

 فعالیت های خود قرار دادند و سپس در جوانی به منظور کسب تجربه جدید

 کاری به شهر بابل عزیمت نموده و به شغل شریف بزازی و فروش پارچه روی آوردند

 که در ادامه بعد از فوت پدر این پیشه را رها کرده و جهت کمک به خانواده 

به شهر و روستای خود بازگشتند. نامبرده با توجه هوش بالا و نگاه ویژه اقتصادی

چارت سازمانی هلدینگ پودرینه شمال

چارت سازمانی هلدینگ پودرینه شمال

چارت سازمانی هلدینگ پودرینه شمال